Välkommen! Vilken typ av kund är du?

Logga in

Om din inloggning inte längre fungerar, v.v. välj "Glömt lösenord" eftersom vi nyligen uppdaterat vår hemsida.

Logga in

Skapa inloggning

Skola, förening eller företag Privatperson Glömt lösenord?

Video-film:

Miljö- och hållbarhetsarbete

 

Miljö- och hållbarhetsarbete

 

Som en av de ledande leverantörerna till skolor och barnomsorg i hela Sverige är vi medvetna om att vi har en skyldighet att se till att vår verksamhet är så hållbar som möjligt. Vår miljö- och hållbarhetspolicy bildar tillsammans med vår uppförandekod en helhet som vägleder oss i vårt dagliga arbete.
 
 
ABA Skols miljö- och hållbarhetspolicy
 
 
Hållbarhetsbegreppet står på tre ben; ekonomi, samhällsnytta och miljö. Det är viktigt för oss att vi alltid tar hänsyn till dessa tre begrepp i varje del av vår verksamhet.
 
Ekonomi
 
ABA Skol ska bedriva en långsiktig ekonomisk hållbar verksamhet under iakttagande av god affärssed. Vi ska jobba proaktivt för att kunna tillgodose kundernas framtida önskemål och ligga i framkant i vårt produkterbjudande. Målsättningen är att stadigt öka marknadsandelen inom samtliga produktområden. 
 
Samhällsnyttan
 
Vi ska erbjuda varor som hjälper förskolor och skolor att uppfylla sina pedagogiska mål.
 
Vi ställer krav på våra leverantörer gällande miljö, korruption, arbetsförhållanden, arbetsmiljö och omgivning genom vår uppförandekod. Vi värdesätter och baserar många av dessa krav på principerna i ILO´s konvention och FN:s barnkonvention.
 
Vår personal ska arbeta i en miljö som är trygg och jämlik där diskriminering inte förekommer. De skall ha goda möjligheter att utveckla sig själva och sitt arbete.
 
Genom att arbeta proaktivt, enbart erbjuda produkter av hög kvalitet och säkerhet och genom att följa kommunernas miljökrav (giftfri förskola) ser vi till att barn och personal inte utsätts för negativ hälsopåverkan eller råkar ut för olycksfall.
 
Miljö
 
Vi skall värna om kommande generationer genom insikten att vår värld har begränsade resurser/möjligheter till förnyelse och att vi därför måste vara uppmärksamma på att allt vi utnyttjar, förbrukar och kastar bort har stor betydelse för miljön.
 
Detta uppfyller vi genom att; 
  • alltid sätta barnens bästa i fokus
  • låta vårt miljöarbete vara en integrerad del i vår verksamhet och arbeta för att förebygga negativ miljöpåverkan
  • minimera miljöpåverkan från vår verksamhet genom att bedriva en effektiv avfallshantering och hushålla med resurser
  • arbeta systematisk för att följa lagar och andra miljökrav
  • i samverkan med våra leverantörer, samarbetspartners och kunder verka för en optimal miljöanpassning av produkter och tjänster
  • få våra medarbetare engagerade i miljöarbetet genom att föra ut ett naturligt miljötänk i företaget
  • ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att planera, styra och utvärdera våra processer

Logga in

Skapa inloggning

Glömt lösenord?

Skapa inloggning

Skola, förening eller företag

Privatperson

Om du vill skapa en inloggning för skola, förening eller företag, eller om du redan är kund och vill koppla en användare till ett befintligt avtal, vänligen mejla oss på web@abaskol.se eller ring vår kundtjänst på 040-680 50 10.

Användaruppgifter & lösenord

Ange 10 siffror Mobilnummer för SMS-avisering

E-postadressen används som användarnamn

Leveransadress

Fakturauppgifter

Gäller ej kommunal verksamhet

Referensnummer

Referensnummer får högst vara 30 tecken

Skapa inloggning

Glömt lösenord?